elcompcb.com

تجهیزات

شرکتهای طرف قرارداد و تولید کننده PCB با استفاده از مجهزترین تجهیزات و امکانات تخصصی تمام تلاش در حصول کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی در راه رضایت و تداوم سفارش مشتریان انجام می دهند .

در زیرمیتوانید تجهیزات بکار گرفته در کارخانجات تولید برد مدار چاپی را ملاحظه نمائید .